Tervetuloa Feedbacklyn blogiin!

Etsitkö tiettyä aihetta?

Asiakastyytyväisyyskysely on tehokas tapa saada palautetta asiakkailta ja kehittää toimintaa heidän tarpeidensa suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kannattaa kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat olennaisia yrityksen …

Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen on nykypäivän yrityksille entistä tärkeämpää. Tästä syystä myös digitaalinen saavutettavuus tulee kuvioihin, kun puhutaan digitaalisesta palautteenkeruusta. Mutta mistä …

Asiakaskokemuksen kehittäminen on tärkeää jokaiselle yritykselle, joka haluaa kasvattaa myyntiään ja erottautua kilpailijoistaan. Tässä artikkelissa opastamme sinua luomaan pohjan yrityksesi tai organisaatiosi …

Asiakaskokemus on kaiken keskiössä, kun tarkastellaan nykyaikaista liiketoimintaa. Markkinoiden jatkuva kehitys ja kiihtyvä kilpailu ovat saaneet yritykset tunnistamaan asiakaskokemuksen merkityksen liiketoimintansa menestykselle. …

Asiakaskokemus on nykypäivän liiketoiminnassa kriittinen tekijä, ja tehokkaat työkalut sen hallinnassa ovat välttämättömiä. Salesforce on CRM-järjestelmänä (Customer Relationship Management) tunnustettu työkalu, joka …

Tekstianalyysi on tärkeä työkalu erityisesti asiakaspalautteen ja tunnekokemusten mittaamisessa. Asiakaspalautetta on aina tärkeää kerätä, mutta pelkkä kysely ei välttämättä aina anna tarpeeksi …

Mikäli NPS ja muut asiakaskokemuksen mittaamisen eri mittarit (KPI:t) eivät vielä olet tuttuja, lue ensin blogimme NPS:stä ja muista mittareista, kuten esimerkiksi …

Asiakaspalaute on arvokasta tietoa yrityksille, jotka haluavat kehittää palveluitaan ja tuotteitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Asiakaspalautteen analysointi on tärkeä osa …

Asiakaspolku on termi, joka kuvaa asiakkaan vuorovaikutusta brändin kanssa tuotteen tai palvelun koko elinkaaren läpi. Se huomioi kaikki kosketuspisteet brändin löytämisestä ostamiseen …

Feedbackly aloitti toimintansa missionaan auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja kehittämään heidän kokemuksiaan paremman asiakaspalautteen avulla. Voimme ylpeänä todeta, että olemme menneet …

Asiakaskokemuksen (CX) merkitys kasvaa vuosi vuodelta ja hyvän CX-ohjelman toteuttamiseksi tarvitaan avuksi tärkeitä suorituskykymittareita eli KPI’ta (Key Performance indicator). Näiden mittareiden avulla …

Asiakaskokemus on monisyinen kokonaisuus ja sen arviointiin tarvitaan usein useita työkaluja, mikäli kaikki ominaisuudet eivät löydy yhdestä työkalusta. Yksi tärkeä tapa mitata …

Asiakaskokemus on aina ollut tärkeää liiketoiminnalle, mutta viime vuosina asiakaspalautteen rooli on korostunut entisestään, sillä asiakkaan tunteet vaikuttavat heidän ostokäyttäytymiseen ja päätöksentekoon …

Asiakaspalaute ja asiakkaan ymmärtäminen ovat tärkeitä osia jokaisen menestyvän ja kasvavan yrityksen toimintatavoissa. Nykyään meidän on kilpailtava asiakaskokemuksen avulla, sillä kansainvälinen kilpailu …

Tunteet ja niiden ymmärtäminen vaikuttavat enemmän asiakkaiden päätöksiin kuin suositteluhalukkuus ja asioinnin vaivattomuus. Vaikka CSAT, CES, NPS jne. ovat hyviä asiakastyytyväisyysmittareita, ne …

Tietopankki

Nykyisille ja tuleville CX- tähdille

Free eBook: Emotional Value Index (EVI®) - The next big thing in CX since the NPS
Free eBook

EVI® – The Next Big Thing in CX Since the NPS

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Emotional Value Index: n (EVI®) mittaamisesta ja käyttämisestä liiketoiminnan kasvattamisen tukena. Kirja on englanninkielinen.

Future CX Outlook Report

Global research

Future CX Outlook Report

Laaja raportti, jossa analysoidaan, mihin CX-markkinat ovat menossa ja kuinka huippuammattilaiset ja -yritykset asettavat asiakkaat strategiansa keskipisteeseen tulevaisuudessa. Raportti on englanninkielinen.

Customer Journey Map Template

Free template

Customer Journey Map Template

Rakenna asiakaspolkukarttasi tällä Excel-mallilla. Täytä vain puuttuvat solut tiedoillasi ja aloita kosketuspisteiden seuranta. Yksinkertaista. Template on englanninkielinen.

© 2022