5 parasta kyselytyökalua

Asiakaspalautekysely

Share This Post

Asiakaspalaute ja asiakkaan ymmärtäminen ovat tärkeitä osia jokaisen menestyvän ja kasvavan yrityksen toimintatavoissa. Nykyään meidän on kilpailtava asiakaskokemuksen avulla, sillä kansainvälinen kilpailu ja valinnanvaran kasvu pakottavat meidät tarjoamaan entistä parempia asiakaskokemuksia. Meidän täytyy olla jatkuvasti valmiita löytämään tapoja ymmärtää asiakasta paremmin tarjoamalla tuotteita ja palveluita nopeammin, tehokkaammin ja helpommin kuin kilpailijamme – esimerkiksi ymmärtämällä asiakasta paremmin kyselytyökalujen avulla.

Kokemus merkitsee

Asiakaskokemuksen merkitys on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Se johtuu paitsi teknologian kehityksestä, myös siitä, että meillä on enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuus kuluttaa enemmän. Ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi ja meistä on tullut entistä enemmän tunteiden ohjaamia ostopäätöksen tekijöitä. Tämä korostuu erityisesti nykymaailmassa, jossa ostamisen vauhti ja nopeus ovat aivan eri tasolla kuin esimerkiksi 10 tai 20 vuotta sitten. Tästä hyvänä esimerkkinä on myös EVI® eli tunneindeksin lisääntynyt käyttö.

Olemme keränneet sinulle listan erilaisia kyselytyökaluja, joita voit käyttää asiakaspalautteen keräämiseen ja asiakaskokemuksen mittaamiseen eri näkökulmista. Työkalut on laitettu paremmuusjärjestykseen, mutta olemme huomioineet sen, että jokaisella työkalulla on oma vahvuutensa ja sopivuutensa eri tilanteisiin. On hyvä huomioida, että tämän listauksen työkalut eivät ole ilmaisia.

1. Feedbackly

Feedbackly on valittu tälle listalle erityisesti sen monipuolisuuden vuoksi. Feedbacklyn vahvuus on monikanavaisessa mittaamisessa ja sen monipuolisissa keräysominaisuuksissa, joita voi käyttää missä tahansa kanavassa.

Feedbacklyllä voit tehdä asiakaskyselyitä helposti esimerkiksi verkkosivuilla, sähköpostilla, tekstiviestillä, QR -koodeilla ja raportoida niistä keskitetysti. Tämän lisäksi palautteen hyödyntäminen helppoa esimerkiksi raporttien, liidigeneraation, suositteluiden avulla tai esimerkiksi yhdistämällä asikastiedon Salesforceen tai muuhun CRM -työkaluun.

Feedbackly tarjoaa myös ainoana työkaluna tunnekokemuksen mittauksen standardoidun EVI®-mittariston. Työkalu on joustava, helppokäyttöinen ja se skaalautuu helposti pieniin sekä suuriin yrityksiin. Feedbacklyn heikkoutena voidaan pitää sitä, että se ei enää tarjoa täysin ilmaista versiota. Saat kuitenkin 14 päivän kokeilujakson halutessasi.

2. Usersnap

Usersnap on kätevä työkalu verkkosivujen käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden mittaamiseen sekä kyselyjenkeräämiseen. Työkalu on suhteellisen edullinen ja helppokäyttöinen. Tämä kyselytyökalu on hyödyllinen, mikäli tarvitset vain erittäin kevyen työkalun ilman laajoja ominaisuuksia.

3. Trustpilot

Vaikka Trustpilot ei olekaan kaikista tunnetuin kyselytyökalu, julkiset asiakaspalautteet ja asiakasreferenssit ovat tärkeitä asiakaskokemuksen kehittämisessä. Trustpilot on kehittänyt palvelun, jossa kuluttajat voivat arvostella tuotteitasi ja palveluitasi julkisesti. Usein näihin ei pääse itse vaikuttamaan, joten Trustpilotin kaltaisten palveluiden käyttö suuremmissa liiketoiminnoissa on melkein pakollista.

4. Google forms

Google forms on yksi tunnetuimmista kyselytyökaluista. Se on helppo käyttää ja sopii erityisesti verkossa toteutettaviin pidempiin kyselytutkimuksiin. Jos tarvitset yksinkertaisen ja helppokäyttöisen työkalun erilaisten tutkimusten tekemiseen ja haluat ilmaisen kyselytyökalun, Google forms voi olla hyvä valinta. Pienessä käytössä se on ilmainen, mutta skaalautuessaan hinta nousee nopeasti. Heikkoutena voidaan pitää työkalun käytettävyyttä ja analyysityökaluja.

5. Palautelaite.com

Palautelaite.com on suomalainen kyselytyökalu, joka soveltuu erityisesti kivijalkaliikkeille ja ravintoloille. Asiakaspalautetta voi kerätä fyysisiin tiloihin asetettavien palautelaitteiden avulla. Palautelaitteet saa tilattua helposti verkosta ja voit helposti vaihtaa kyselyitä palautelaitteeseen etänä. Tämän lisäksi voit hallita raportteja ja etäohjata kyselylaitteita.

Yhteenveto

Kaikki näistä kyselytyökaluista ovat erilaisia. Kyselytyökalun valinta riippuu pitkälti siitä, mihin käyttötarkoitukseen tarvitset asiakaskyselytyökalua. Arvostimme tässä yhteenvedossa erityisesti monipuolisuutta ja monikäyttöisyyttä, jotta mahdollisimman usea käyttötapaus tulisi hoidettua yhdellä kertaa. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää meidän tarjoamista mahdollisuuksista!

Collect and analyze feedback with Feedbackly - learn more

Subscribe to our blog newsletter

Get updates, free ebooks, templates, webinars, and learn from the best

Back to the blog main page

More To Explore

Hymyilevä ja tyytyväinen asiakas

Mitä kysyä asiakastyytyväisyyskyselyssä?

Asiakastyytyväisyyskysely on tehokas tapa saada palautetta asiakkailta ja kehittää toimintaa heidän tarpeidensa suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kannattaa kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat olennaisia yrityksen strategian ja tavoitteiden

Digitaalinen saavutettavuus on tärkeää palautteenkeruussa

Digitaalinen saavutettavuus palautteenkeruussa

Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen on nykypäivän yrityksille entistä tärkeämpää. Tästä syystä myös digitaalinen saavutettavuus tulee kuvioihin, kun puhutaan digitaalisesta palautteenkeruusta. Mutta mistä digitaalisessa saavutettavuudessa on

Ready to boost your Customer Experience?

We have helped 400+ businesses worldwide keep their customers happy. We can deliver your business results to smile about, too.

© 2022