Feedbackly – Salesforce integroitu asiakaspalautejärjestelmä

Salesforce integrates with Feedbackly

Share This Post

Asiakaskokemus on nykypäivän liiketoiminnassa kriittinen tekijä, ja tehokkaat työkalut sen hallinnassa ovat välttämättömiä. Salesforce on CRM-järjestelmänä (Customer Relationship Management) tunnustettu työkalu, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakassuhteitaan tehokkaasti ja vaivattomasti. Sen avulla voidaan seurata kaikkia asiakkaaseen liittyviä tietoja ja vuorovaikutuksia.

Feedbackly puolestaan on markkinajohtaja tunnekokemuksen mittauksen saralla ja työkalu, joka tarjoaa mahdollisuuden seurata, kerätä ja analysoida palautetta koko asiakkaan polun ajan. Feedbackly auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita, käyttäytymistä ja muita vaatimuksia.

Integroimalla esimerkiksi nämä kaksi tehokasta työkalua voit parantaa asiakassuhdehallintaa ja optimoida asiakaskokemusta. Tässä artikkelissa käydään läpi, miksi on tärkeää integroida CRM-järjestelmä, kuten Salesforce, asiakaspalautejärjestelmän, kuten Feedbacklyn, kanssa.

Kohdennetut kyselyt

Kyselyt ovat olennainen osa asiakaspalautteen keräämistä. Jotta kyselyt tuottavat tehokkaita ja relevantteja tuloksia, on tärkeää esittää oikeita kysymyksiä. Tämä vaatii tarkkaa tietoa asiakaspolun tietyistä vaiheista. Salesforcesta saatavien tietojen perusteella voidaan laukaista Feedbackly-kyselyt, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita tietyssä myyntisopimuksen vaiheessa.

Kuumimmat liidit

Jokainen potentiaalinen asiakas ei välttämättä osoita samaa innostuksen tasoa. Tämä johtuu heidän tarpeidensa, havaintojensa tai käyttäytymismallien eroista. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää tyytyväisimmät liidit ja keskittyä muuntamaan heidät uskollisiksi asiakkaiksi. Feedbacklyn kyselyjen avulla kerätty data voidaan siirtää automaattisesti Salesforceen, jolloin pystytään tunnistamaan parhaat liidit. Kohdistamalla tunnepohjaista markkinointia ja myyntiä näille liideille ja asiakkaille saadaan nostettua konversiota!

Tehokasta uusien asiakkaiden “klousaamista”

Liidien tunnistamisen tarkoitus on houkutella tuotteeseen tai palveluun enemmän asiakkaita. Kun potentiaaliset asiakkaat on vakuutettu, seuraava askel on saada heidät ostamaan. Tämä on kriittinen vaihe. Potentiaalisen asiakkaan tönäisy väärällä hetkellä tuotteen ostoon voi saada heidät välttämään yritystäsi.

Feedbacklyn keräämästä palautteesta saat riittävästi tietoa liideistäsi, jotta pysyt olemaan heihin yhteydessä oikeaan aikaan. Tämän avulla voit ottaa yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin tehokkaammin viesteillä, jotka perustuvat heidän antamiinsa vastauksiin, ja näin ollen solmia kauppoja tehokkaammin.

Upsell ja myynnin tehostaminen

Kuten aiemmin mainittiin, sen tunnistaminen kuka on kuuma liidi ja kuka ei, on erittäin tärkeää. Kuumat liidit ovat innostuneita potentiaalisia asiakkaita, jotka mielellään toivottavat tervetulleeksi upsell-pyyntösi!

Kun upsell tehdään oikein, se hyödyttää yritystäsi monin tavoin – erityisesti kasvavan myynnin osalta. Jos asiakas todella hyötyy päätuotetta tukevista tuotteista tai palveluista, heidän uskollisuutensa ja tyytyväisyytensä yritykseen kasvaa. Integroimalla Feedbacklyn datan Salesforcen kanssa, voit siis automatisoida myös tehokkaan lisämyynnin tekemisen.

Yhteenveto

Parasta Feedbacklyn ja Salesforcen integroinnissa on, että datan siirto näiden alustojen välillä on automatisoitu. Myös kohdennettujen kyselyjen ja viestien automatisointi on mahdollista, joten vaikka yllä mainitut toimet saattavat vaikuttaa monimutkaisilta, ne ovat itse asiassa todella yksinkertaisia.

Kuten Salesforce, Feedbackly on yhteensopiva useiden tunnettujen alustojen kanssa, jotka keskittyvät asiakaskokemukseen ja asiakassuhdehallintaan. Mikäli siis etsit Salesforce-yhteensopivaa asiakaspalautejärjestelmää, Feedbackly on erinomainen valinta. Se ei ainoastaan kerää ja analysoi palautetta, vaan myös mahdollistaa tietojen hyödyntämisen tehokkaasti ja vaivattomasti.

Nykypäivän kilpaillussa liiketoimintaympäristössä tehokas asiakassuhdehallinta ja korkealaatuinen asiakaskokemus ovat välttämättömiä menestyksen saavuttamiseksi. Salesforce ja Feedbackly tarjoavat yhdessä tehokkaan ja integroidun ratkaisun näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ota yhteyttä Feedbacklyyn, jos haluat tietää lisää Salesforce-yhteensopivasta asiakaspalautejärjestelmästä!

Collect and analyze feedback with Feedbackly - learn more

Subscribe to our blog newsletter

Get updates, free ebooks, templates, webinars, and learn from the best

Back to the blog main page

More To Explore

Hymyilevä ja tyytyväinen asiakas

Mitä kysyä asiakastyytyväisyyskyselyssä?

Asiakastyytyväisyyskysely on tehokas tapa saada palautetta asiakkailta ja kehittää toimintaa heidän tarpeidensa suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kannattaa kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat olennaisia yrityksen strategian ja tavoitteiden

Digitaalinen saavutettavuus on tärkeää palautteenkeruussa

Digitaalinen saavutettavuus palautteenkeruussa

Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen on nykypäivän yrityksille entistä tärkeämpää. Tästä syystä myös digitaalinen saavutettavuus tulee kuvioihin, kun puhutaan digitaalisesta palautteenkeruusta. Mutta mistä digitaalisessa saavutettavuudessa on

Ready to boost your Customer Experience?

We have helped 400+ businesses worldwide keep their customers happy. We can deliver your business results to smile about, too.

© 2022