Digitaalinen saavutettavuus palautteenkeruussa

Digitaalinen saavutettavuus on tärkeää palautteenkeruussa

Share This Post

Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen on nykypäivän yrityksille entistä tärkeämpää. Tästä syystä myös digitaalinen saavutettavuus tulee kuvioihin, kun puhutaan digitaalisesta palautteenkeruusta.

Mutta mistä digitaalisessa saavutettavuudessa on oikein sitten kysymys?

Mitä tarkoittaa digitaalinen saavutettavuus

Digitaalinen saavutettavuus on käsite, joka on nousussa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, mutta sen merkitystä ei vieläkään aina ymmärretä tai arvosteta riittävästi. Jokaisen organisaation, yrityksen ja yksilön tulisi ymmärtää, miksi digitaalinen saavutettavuus on tärkeää ja miten se vaikuttaa verkkopalvelujen käyttökokemukseen.

Digitaalisen saavutettavuuden tavoitteena on varmistaa, että kaikki käyttäjät, mukaan lukien ne, joilla on erilaisia rajoitteita, voivat käyttää ja ymmärtää verkkosisältöä. Tämä koskee esimerkiksi henkilöitä, joilla on näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteita, sekä henkilöitä, jotka kärsivät oppimisvaikeuksista tai kognitiivisista rajoitteista.

Palvelut kuuluvat kaikille

Tärkein syy digitaalisen saavutettavuuden huomioimiseen on yksinkertainen. Se on oikein. Jokaisella ihmisellä on oikeus päästä käsiksi informaatioon ja palveluihin riippumatta heidän fyysisistä kyvyistään tai rajoitteistaan. Teknologia tarjoaa mahdollisuuden tähän, ja sen hyödyntäminen täysimääräisesti edellyttää saavutettavuuden huomioimista.

Digitaalinen saavutettavuus on myös kaupallisesti järkevää. Vammaiset ihmiset muodostavat merkittävän osan väestöstä, ja yritykset, jotka eivät huomioi saavutettavuutta, saattavat menettää suuren asiakaskunnan. Saavutettavuuden huomioiminen voi siis parantaa yrityksen mainetta ja avata uusia markkinoita.

Saavutettavuus auttaa myös parantamaan verkkopalveluiden käytettävyyttä kaikille käyttäjille, ei ainoastaan vammaisille. Esimerkiksi hyvän kontrastin ja selkeän typografian käyttö, selkeästi merkityt navigointipolut ja johdonmukainen sivurakenne hyödyttävät kaikkia käyttäjiä Tänä päivänä digitaalinen saavutettavuus on monissa maissa jo lain vaatima ominaisuus. Esimerkiksi EU:ssa verkkopalveluiden tulee noudattaa saavutettavuusstandardeja.

Yhteenveto

Digitaalisen saavutettavuuden huomioiminen voi aluksi tuntua monimutkaiselta, mutta se tulee palkitsevaksi niin käyttäjien kuin yrityksenkin kannalta. Digitaalisen saavutettavuuden huomioiminen ei ole ainoastaan lakiin perustuva velvollisuus, vaan se on myös keino kunnioittaa kaikkien käyttäjien oikeuksia ja tarpeita. On tärkeää muistaa, että avoimempi ja saavutettavampi digitaalinen yhteiskunta hyödyttää meitä kaikkia.

Myös asiakaspalautteen keräämisen tulee jatkossa olla mahdollista tehdä saavutettavalla tavalla. Tähän liittyvät erityisesti verkkosivuilla olevat mittauselementit, sillä myös niiden tulee olla saavutettavia. Tekstit, värit, kontrastit, mahdolisuus käyttää näppäimistöä vastaamiseen ja yhteensopivuus lukulaitteiden kanssa ovat tärkeitä ominaisuuksia arvioitaessa palautejärjestelmien sopivuutta.

Huomioimalla digitaalinen saavutettavuus varmistamme, että verkkopalvelumme ovat avoimia, tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia – juuri kuten digitaalisen aikakauden tulisi olla. Vain tällä tavalla voimme aidosti siirtyä kohti kaikille avointa digitaalista yhteiskuntaa.

Mikäli etsit organisaatiollesi saavutettavaa asiakaspalaute- asiakaskokemuksen mittauksen järjestelmää, ota yhteyttä! Feedbacklyn teknologiat ovat saavutettavia kaikissa ympäristöissä, jotta voit turvallisesti kehittää omaa liiketoimintaasi!

Collect and analyze feedback with Feedbackly - learn more

Subscribe to our blog newsletter

Get updates, free ebooks, templates, webinars, and learn from the best

Back to the blog main page

More To Explore

Hymyilevä ja tyytyväinen asiakas

Mitä kysyä asiakastyytyväisyyskyselyssä?

Asiakastyytyväisyyskysely on tehokas tapa saada palautetta asiakkailta ja kehittää toimintaa heidän tarpeidensa suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kannattaa kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat olennaisia yrityksen strategian ja tavoitteiden

Digitaalinen saavutettavuus on tärkeää palautteenkeruussa

Digitaalinen saavutettavuus palautteenkeruussa

Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen on nykypäivän yrityksille entistä tärkeämpää. Tästä syystä myös digitaalinen saavutettavuus tulee kuvioihin, kun puhutaan digitaalisesta palautteenkeruusta. Mutta mistä digitaalisessa saavutettavuudessa on

Ready to boost your Customer Experience?

We have helped 400+ businesses worldwide keep their customers happy. We can deliver your business results to smile about, too.

© 2022