Tunnekokemus – asiakaskokemuksen uusi normaali?

Tunnekokemus

Share This Post

Asiakaskokemus on aina ollut tärkeää liiketoiminnalle, mutta viime vuosina asiakaspalautteen rooli on korostunut entisestään, sillä asiakkaan tunteet vaikuttavat heidän ostokäyttäytymiseen ja päätöksentekoon entistä enemmän. Yritykset pyrkivät ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja toiveita paremmin, jotta voivat tarjota heille parempia tuotteita ja palveluita. Mutta mikä on seuraava askel asiakaskokemuksen vallankumouksessa? Se on tunnekokemus ja sen mittaaminen.

Tunnekokemus?

Tunnekokemus viittaa siihen, miten asiakkaat tuntevat yrityksen tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita kohtaan. Se on asiakkaan henkilökohtainen kokemus, joka vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa ja suosittelukykyynsä. Tunnekokemusta on vaikeaa mitata perinteisillä asiakaskyselyillä, jotka kysyvät esimerkiksi vain tuotteen tai palvelun laatua. Siksi yritykset ovat alkaneet käyttää uusia mittareita, kuten tunneindeksi EVI®:ä.

Tunnekokemuksen mittari – Emotional Value Index (EVI®)

EVI® on mittari, joka mittaa tunnekokemusta kattavasti ja tarkasti. Sen avulla yritykset voivat tunnistaa, mitä asiakkaat tuntevat jokaisessa vaiheessa ostoprosessia. EVI®-mittari auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitä asiakkaat tuntevat heidän tuotteita ja palveluita kohtaan. Tämän avulla yritykset voivat tunnistaa, mikä osa asiakaskokemusta on hyvää ja mikä osa huonoa.

EVI®-mittarilla on useita etuja perinteisiin mittareihin verrattuna. Ensinnäkin se mittaa tunnekokemusta tarkasti, ja antaa yrityksille syvällisempää tietoa siitä, miten asiakkaat todella tuntevat. Toiseksi, se auttaa yrityksiä tunnistamaan tietyn tuotteen tai palvelun heikkoudet ja vahvuudet. Kolmanneksi, se auttaa yrityksiä tunnistamaan, mitkä tekijät vaikuttavat eniten asiakkaan päätöksentekoon.

EVI®-mittarin avulla yritykset voivat myös tunnistaa, miten heidän tuotteensa ja palvelunsa vaikuttavat asiakkaiden tunnetiloihin. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään, miksi tietty tuote tai palvelu saa asiakkaat tuntemaan tietyllä tavalla. Näin yritykset voivat parantaa tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita paremmin.

Joko teidän yritys mittaa ja tutkii asiakkaiden tunnekokemusta? Mikäli ei, nyt viimeistään täytyy asialle tehdä jotain. Tunnekokemuksen ymmärtäminen määrittää jatkossa sen kuka kasvaa ja kuka kutistuu pois. Ota meihin yhteyttä!

Collect and analyze feedback with Feedbackly - learn more

Subscribe to our blog newsletter

Get updates, free ebooks, templates, webinars, and learn from the best

Back to the blog main page

More To Explore

Hymyilevä ja tyytyväinen asiakas

Mitä kysyä asiakastyytyväisyyskyselyssä?

Asiakastyytyväisyyskysely on tehokas tapa saada palautetta asiakkailta ja kehittää toimintaa heidän tarpeidensa suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kannattaa kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat olennaisia yrityksen strategian ja tavoitteiden

Digitaalinen saavutettavuus on tärkeää palautteenkeruussa

Digitaalinen saavutettavuus palautteenkeruussa

Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen on nykypäivän yrityksille entistä tärkeämpää. Tästä syystä myös digitaalinen saavutettavuus tulee kuvioihin, kun puhutaan digitaalisesta palautteenkeruusta. Mutta mistä digitaalisessa saavutettavuudessa on

Ready to boost your Customer Experience?

We have helped 400+ businesses worldwide keep their customers happy. We can deliver your business results to smile about, too.

© 2022