Tietosuoja ja GDPR (Käsittelijä)

Miten me Feedbacklyllä hoidamme yksityisyyden suojan ja GDPR:n vaatimat toimenpiteet. Feedbackly is 100% GDPR -yhteensopiva. 

“We here at Feedbackly take our data security seriously. This is why we put this page together so that you can have 100% clarity on how we handle your data. From this page, you can find everything you need to understand how your data is handled.”

– Feedbackly Team

Lyhyesti

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), joka astui voimaan 25. toukokuuta 2018, on yksi tärkeimmistä kansainvälisistä tietosuojalainsäädännön muutoksista vuosikymmeniin. Asetuksen tarkoitus on laajentaa yksilön oikeuksia hallinnoida ja käsitellä omia henkilötietojaan sekä yhdenmukaistaa lainsäädäntöä Euroopan unionin alueella.

Feedbackly on sitoutunut uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin, ja olemmekin tutustuneet sen sisältöön ja vaikutuksiin huolellisesti. Sen lisäksi, että noudatamme asetusta itse, meille on tärkeää auttaa myös asiakkaitamme noudattamaan sitä. Pääsemme tavoitteeseemme koulutuksen, opastuksen sekä ohjelmistokehityksen avulla.

Feedbacklyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset käyttöehdot astuvat voimaan 1.4.2018.

 

Henkilötietojen käsittelijän yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava:

Jaakko Männistö

+358 44 224 4420

support (at) feedbackly.com

www.feedbackly.com

Rekisterin nimi

Feedbacklyn asiakastietorekisteri

Feedbackly toimii asiakkaidensa käyttäjä- ja markkinointitietojen käsittelijänä sekä käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa puolesta sovitusti ja asiakkaiden antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin tarkoitus

Feedbackly säilyttää ja käsittelee henkilötietoja tarjotakseen palveluita asiakkailleen.

Feedbacklyn asiakkaat voivat käyttää henkilötietoja tilausten, luottojen, laskuttamisen, palautusten, yhteydenottojen, liiketapahtumien ja asiakaskyselyiden yhteydessä sekä hyödyntää niitä palvelujen kehittämisessä, raportoinnissa, markkinoinnissa, käyttäjien käyttäytymisen analyysissa ja asiakkaiden tunteiden mittaamisessa sekä sähköisessä kommunikaatiossa asiakkaiden kanssa tai muissa käyttäjä- tai asiakassuhteiden hallintaan liittyvissä toimissa.

Feedbacklyn asiakkaat voivat käyttää rekisterin ostos-, liiketapahtuma- ja sijaintitietoja profilointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä asiakasviestintään tarjotakseen rekisteröityneille käyttäjille kiinnostavampaa sisältöä. Henkilötietoja käytetään myös uutiskirjeiden lähettämiseen sekä tilanteissa, joissa henkilöt osallistuvat tapahtumiin tai muihin markkinointiin liittyviin aktiviteetteihin.

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja useilla eri tavoilla, ja niitä koskevat tiedustelut tulee kohdistaa suoraan rekisterinpitäjälle. Selvyyden vuoksi todettakoon, että arvonnan tai kilpailun järjestäjä voi käyttää yhteystietoja millä tahansa tämän tietosuojakäytännön tai kilpailun ehtojen erittelemällä tavalla. Mahdollisten järestettävien arvontojen ehdot ovat nähtävillä osoitteessa https://www.feedbackly.com/general-terms/

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Feedbacklyn asiakkaat käsittelevät henkilötietojasi, ota yhteyttä suoraan henkilötietojen rekisterin pitäjään ja tutustu tämän omaan tietosuojakäytäntöön.

Rekisterin sisältämä tieto ja tietoluokat

Käytettäviin tietoihin sisältyvät rekisterinpitäjän nykyisten tai aiempien asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöt, henkilöt, joilla on yhteyksiä rekisterinpitäjään, Feedbacklyn tarjoaman palvelun käyttäjät ja sen järjestämien tapahtumien osallistujat tai markkinointiin suostumuksensa antaneet henkilöt.

Rekisteri voi sisältää tietoja seuraavista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta merkittävistä tietoluokista:

a) rekisterinpitäjän nykyisten tai entisten asiakasorganisaatioiden perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä niiden yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen henkilöiden väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tiedot tilauksista tai sovituista tapaamisista, mahdollisista suoramarkkinointiluvista tai -kielloista, sekä muu osapuolten välinen viestintä ja siihen liittyvät tiedot

c) rekisterinpitäjän tarjoamaan Feedbackly-palveluun tai sen liitännäispalveluun rekisteröityneen henkilön henkilötiedot, mukaan lukien etu- ja sukunimi, osoite, yhteystiedot, syntymäaika, työnimike, työnantaja, sukupuoli, äidinkieli, käyttäjänimi ja salasana, sekä tiedot, jotka rekisterinpitäjä on saanut haltuunsa sovelluksen tai sen lukuisten toimintojen kautta, kuten sijaintitiedot ja käyttäjän sovellukseen syöttämä tieto

d) tapahtumatiedot rekisterinpitäjän sivustolta eri sivustoilla, tiedot käyttäytymisestä verkkosivuilla ja muut vastaavat tiedot, tiedot tapahtumiin osallistumisesta ja niitä varten annetut tiedot, asiakaspalvelukontaktit, yhteydenotot muihin Feedbacklyn työntekijöihin ja palveluihin sekä uutiskirjeen tilaustiedot

e) tapahtumaan ilmoittautuneen henkilön etu- ja sukunimi sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaa koskevat tiedot, joihin voi sisältyä henkilön sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot, passin numero tai henkilötodistus

f) tiedot tiettyyn henkilöivään tunnukseen liitettävistä ostoksista, kuten esimerkiksi ostoskorin summa, tietyn henkilön ostamat tuotteet, sekä ostotapahtuman aika ja paikka.

Tietolähteet

Feedbacklyn asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden antamat tiedot, asiakastietojärjestelmä ja laskutustietokanta, verkkosivustojen käyttäjä- ja liiketapahtumatiedot, blogit ja uutiskirjeet, kilpailut ja arvonnat, asiakassuhteiden hallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmistä saadut tiedot, mobiilisovelluksien ja Feedbacklyn palveluiden kautta saadut tiedot sekä henkilötietoihin liittyviä palveluita tarjoavilta yhteistyökumppaneilta, yrityksiltä tai viranomaisilta saadut tiedot. Rekisterinpitäjä käsittelee kaikkia näitä tietolähteitä.

Tietojen jakaminen

Rekisterin tietoja voidaan jakaa Feedbacklyn jälleenmyyjille tai alihankkijoille, kun ne käsittelevät Feedbacklyn tilauksia tai tuottavat palveluita Feedbacklylle.

Feedbackly voi myös ulkoistaa tietojen käsittelyn yrityksille, jotka toimivat Euroopan Unionissa tai Euroopan talousalueella. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- tai IT-palveluita tai muita palveluita.

Emme käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

 Rekisterin tietosuoja

Rekisterissä säilytetyt tiedot on suojattu teknisesti. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnalla sekä muilla turvatoimilla. Tietojen tarkastelemiseen vaaditaan riittävät käyttöoikeudet ja monivaiheinen tunnistautuminen. Luvatonta käyttöä pyritään ennaltaehkäisemään myös palomuurien ja muun tietoteknisen suojauksen avulla. Vain rekisterinpitäjällä, henkilötietojen käsittelijällä ja erikseen määritellyillä tietotekniikan vastuuhenkilöillä on pääsy tietoihin. Vain erikseen määritellyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Arkistointijärjestelmästä on tietoturvalliset varmuuskopiot ja se voidaan palauttaa tarvittaessa. Tietoturvan tason riittävyys tarkistetaan säännöllisin väliajoin tapahtuvilla sisäisillä tai ulkoisilla auditoinneilla.

Tietojen säilyttämisen kesto

Säilytämme henkilötietojasi sovellettavien lakien mukaisesti, ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojalausunnossa kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi ja rekisterinpitäjinä toimivien asiakkaidemme hyväksymän ajan. Kun tietojen käsittelemiselle ei enää ole tarvetta, poistamme tiedot rekisteristä.

Oikeus tarkastaa ja oikaista rekisterissä säilytettyjä tietoja

Rekisterijärjestelmässä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kerätty. Pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisena. Rekisteröidyllä on oikeus oikaista itseään koskeva virheellinen tieto. Feedbackly ei voi tarjota pääsyä tietoihin, joita se käsittelee asiakkaidensa pyynnöstä. Sen sijaan kaikki tällaisia tietoja koskevat pyynnöt on tehtävä suoraan kulloisellekin rekisterinpitäjälle.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tarkastella tietojasi, ota yhteyttä rekisterinpitäjään. Feedbackly toimii näissä tapauksissa ainoastaan tietojen käsittelijänä. Jos haluat lisää tietoa siitä, millaisia tietoja Feedbackly säilyttää markkinoinnin, asiakassuhteiden hallinnan tai muissa järjestelmissään, ota yhteyttä osoitteeseen support (at) feedbackly.com tai tutustu Feedbacklyn rekisterinpitäjän tietosuojakäytäntöön.

Tukenasi

Feedbacklyn tiimi on apunasi kaikissa tietosuoja-asetukseen liittyvissä kysymyksissä. Myös asiakassuhdepäällikkömme ja asiakaspalveluhenkilöstömme tarjoavat käyttäjille tukea ja apua Feedbacklyn tietosuojaominaisuuksien käytössä – olethan yhteydessä support (at) feedbackly.com

Find which emotions drive your sales

Feedbackly is the only CXM platform measuring the Emotional Value Index (EVI®). Reveal how customers’ emotions impact the revenue and churn of your business.

© 2022